Spis treści

    W dniu 25 lutego2006 roku podczas inscenizacji plenerowej batalii „Pod Olszynką  Grochowską” ze zrekonstruowanej przez nasz zespół wyrzutni odpaliliśmy z powodzeniem 11 rac-fajerwerków typu TS 30. Race te ogólna budową i sposobem odpalania przypominają race stosowane przez polskich rakietników w 1831 roku (fot.6).
Podczas tych pierwszych startów potwierdziła się wzmianka zamieszczona w pamiętnikach kapitana Józefa Jaszowskiego o tym, że podczas puszczania rac należy brać poprawkę na kierunek wiatru, który powoduje znoszenie rakiety pod wiatr a nie z wiatrem tak jak to było w przypadku pocisków działowych.. I tak np.: wiatr wiejący z prawej strony działając na pręt racy powodował jej znoszenie w prawą stronę. Analogicznie działo się gdy wiatr oddziaływał na lecącą race z każdego innego kierunku. 
Ponadto dzięki tym pierwszym próbom z wyrzutnia i racami w terenie podczas inscenizacji, nasunęło się kilka wniosków dotyczących bezpiecznego wykorzystania tego rodzaju broni podczas inscenizacji i rekonstrukcji historycznych.  Wnioski te zostaną osobno spisane i posłużą do stworzenia regulaminu bezpieczeństwa wykorzystania wyrzutni w trakcie  publicznych pokazów plenerowych.
W chwili obecnej zespół nasz na podstawie rysunków i planów autorstwa Józefa Bema, rozpoczyna prace nad przygotowaniem zestawu przekrojów różnych typów rakiet kongrewskich, oraz kilku replik zdolnych do lotu. Dzięki wykonaniu tych replik  będzie można ocenić faktyczne właściwości tej historycznej broni, dokonując odpaleń w terenie przystosowanym do tego typu eksperymentów.  Mamy nadzieje , że uda nam się tego dokonać we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, które mogło by udostępnić nam teren któregoś z  podwarszawskich poligonów.
Poligonowe testy rac kongrewskich mogły by wnieść wiele nowych spostrzeżeń do badań nad historią polskiej artylerii rakietowej.
 
Bibliografia:
1)Józef Bem Uwagi o rakietach zapalających. Wyd. MON. Warszawa 1953.
2)Roman Łoś Artyleria Królestwa Polskiego 1815-1831. Wyd. MON. Warszawa 1969.
3)Roman Łoś Artyleria polska w powstaniu listopadowym. W Powstanie listopadowe 1830-1831, geneza – uwarunkowania – bilans – porównania. Pod red. Jerzego Skowronka i Marii Żmigrodzkiej. Wyd. PAN. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź. 1983.
4)Tomasz Katafiasz O polskich rakietnikach w powstaniu listopadowym. W op. cit.
5)Tomasz Katafiasz Zastosowanie broni rakietowej w polskich powstaniach narodowych XIX w. W Studia i materiały do historii wojskowości. T. XXVI. Wyd. PAN. 1983.